TYÖHYVINVOINTi

Haluatko voida entistä paremmin työssäsi ja saavuttaa vieläkin enemmän?

 

Haluatko parantaa työsi tai työyhteisösi tuloksellisuutta ja lisätä työn mielekkyyttä?

 

Kaipaatko parempia itsensä johtamisen taitoja, työkaluja ajanhallintaan ja motivoitumiseen? 

 

Tai ehkäpä haluat olla kehittämässä organisaatiollesi aivan uudenlaista työhyvinvointikulttuuria, jossa jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja toteuttavansa yrityksen arvoja ja yhteistä missiota?


Conference

Työhyvinvointiin panostaminen on arvokas sijoitus ja merkittävä tekijä organisaation menetyksen kannalta. Kun työntekijät vovat hyvin, heijastuu se koko työyhteisöön. Työhyvinvointivalmennuksen avulla työyhteisö voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja sitä kautta saavuttaa entistä parempia tuloksia. 

Mentaalivalmennus on tavoitteellista, hyvinvointia tukevaa toimintaa, jossa fokus on ratkaisukeskeisyydessä. Ratkaisukeskeinen coaching poikkeaa työnohjauksesta siten, että coachingin avulla valmennetaan ihmistä, eikä niinkään hänen tekemäänsä työtä.

 

Valmennus on ennaltaehkäisevää ja tukee asiakkaan omien voimavarojen käyttöönottoa. Lähtökohtana on ajatus siitä, että asiakkaalla itsellään on kaikki tarvittavat voimavarat tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Valmennuksessa käsitellään asiakkaalle oleellisia teemoja keskustellen. Prosessoinnin apuna voidaan käyttää myös kirjoittamista sekä erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten visualisointia.

Johanna-Koivu-valmentaja-Oloni-klinikka-
valmennuksen keskeisiä teemoja ovat:
  • Ajanhallinta ja itsensä johtamisen taidot

  • Vuorovaikutuksen tehostaminen

  • Palautuminen ja stressinhallinta

  • Työhön liittyvät arvot ja uskomukset 

  • Henkilökohtaiset motivaatiotekijät

 

Yksilötasolla työhyvinvointivalmennus tarjoaa välineitä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Valmennuksessa kartoitamme henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä, tutkimme arvojen merkitystä osana hyvinvointia sekä puramme yksilön kehitystä jarruttavia, negatiivisia uskomuksia. Tarjoan työkaluja arjen haasteiden voittamiseksi, tavoitteiden kirkastamiseksi ja stressin lievittämiseksi.

 

Työyhteisölle suunnatussa ryhmävalmennuksessa keskiössä on yhteisöllisyys, vuorovaikutuksen tehostaminen ja viestintätaitojen kehittäminen. Olennaista on ohjata resurssit niin, että päästään haluttuun lopputulokseen. Tämä mahdollistuu ryhmän potentiaalin tunnistamisella ja menestystekijöiden valjastamisella.

 

Työhyvinvointivalmennus on tarkoitettu johdolle, esimiehille, henkilöstölle ja yrittäjille. Valmennuksen teemat räätälöidään aina kunkin organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

 

Valmennuksessa on ystävällinen ja välitön luottamuksen ilmapiiri. Valmennus on vastavuoroinen prosessi, jonka ote on keskusteleva, analyyttinen ja kannustava.

 

Tulos paranee ja ihmiset voivat hyvin.

timanttiset esiintymistaidot:

Hidastaako jännittäminen urakehitystäsi?

 

Haluaisitko olla parhaimmillasi esiintymis- ja vuorovaikutustilanteissa, mutta jokin estää sinua?

Haluaisitko lisätä karismaattisuuttasi ammattilaisen opissa?

Jos vastasit KYLLÄ, niin minulla on sinulle hyviä uutisia.

Esiintymistaidot ovat opittavissa olevia taitoja ja siihen liittyviä tekniikoita voi harjoitella.

Esiintymistaidot eivät ole tärkeitä pelkästään ammatikseen lavalla oleville, sillä tänä päivänä yhä useampi tarvitsee vakuuttavia esiintymistaitoja ja kykyä vakuuttaa kuulijansa.

Ota yhteyttä, niin varataan sinulle henkilökohtainen sparraushetki!

Lue lisää: Karisma Coaching- esiintymisvalmennus sujuvan esiintymisen apuna.