TYÖHYVINVOINTi

Haluatko voida entistä paremmin työssäsi ja saavuttaa vieläkin enemmän?

 

Haluatko parantaa työsi tai työyhteisösi tuloksellisuutta ja lisätä työn mielekkyyttä?

 

Kaipaatko parempia itsensä johtamisen taitoja, työkaluja ajanhallintaan ja motivoitumiseen? 

 

Tai ehkäpä haluat olla kehittämässä organisaatiollesi aivan uudenlaista työhyvinvointikulttuuria, jossa jokainen kokee tulevansa kuulluksi ja toteuttavansa yrityksen arvoja ja yhteistä missiota?


Työhyvinvointiin panostaminen on arvokas sijoitus ja merkittävä tekijä organisaation menetyksen kannalta. Kun työntekijät vovat hyvin, heijastuu se koko työyhteisöön. Työhyvinvointivalmennuksen avulla työyhteisö voi kasvaa täyteen potentiaaliinsa ja sitä kautta saavuttaa entistä parempia tuloksia. 

valmennuksen keskeisiä teemoja ovat:
  • Ajanhallinta ja itsensä johtamisen taidot

  • Vuorovaikutus

  • Palautuminen ja stressinhallinta

  • Arvot ja uskomukset

  • Motivaatio

 

Yksilötasolla työhyvinvointivalmennus tarjoaa välineitä oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi. Valmennuksessa kartoitamme henkilökohtaisia motivaatiotekijöitä, tutkimme arvojen merkitystä osana hyvinvointia sekä puramme yksilön kehitystä jarruttavia, negatiivisia uskomuksia. Tarjoan työkaluja arjen haasteiden voittamiseksi, tavoitteiden kirkastamiseksi ja stressin lieventämiseksi.

 

Työyhteisölle suunnatussa ryhmävalmennuksessa keskiössä on yhteisöllisyys, vuorovaikutuksen tehostaminen ja viestintätaitojen kehittäminen. Olennaista on ohjata resurssit niin, että päästään haluttuun lopputulokseen. Tämä mahdollistuu ryhmän potentiaalin tunnistamisella ja menestystekijöiden valjastamisella.

 

Työhyvinvointivalmennus on tarkoitettu johdolle, esimiehille, henkilöstölle ja yrittäjille. Valmennuksen teemat räätälöidään aina kunkin organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

 

Valmennuksessa on ystävällinen ja välitön luottamuksen ilmapiiri. Valmennus on vastavuoroinen prosessi, jonka ote on keskusteleva, analyyttinen ja kannustava.

 

Tulos paranee ja ihmiset voivat hyvin.

OTA YHTEYTTÄ, NIIN RÄÄTÄLÖIDÄÄN
SINULLE SOPIVA VALMENNUSPAKETTI:
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

Tutustu myös hyvinvointimediani KoivuTV:n verkkojulkaisuun:

© 2019-2020 Johanna Koivu/Karisma Coaching